Kansallinen poninäyttely                                                                    Säännöt

                                                                                                     4.12.2014

 

1.    Järjestäjä
Kansallisen poninäyttelyn järjestää vuosittain tätä varten perustettu Poninäyttely-yhdistys PONY, johon mukana olevat rotuyhdistykset ovat nimenneet oman edustajansa.

2.    Osallistumisoikeus
Näyttelyyn voivat osallistua vain ne ponirodut, joilla on Suomen Hippos ry:n ylläpitämä kantakirja. Ponin tulee olla rekisteröity ja polveutua jalostusohjesäännön mukaisesti. Ulkomaisten osallistujien tulee olla rekisteröityjä oman maansa rekisteriin.

3.    Ilmoittautuminen
Poninäyttely-yhdistyksen työryhmä vahvistaa vuosittain näyttelyluokat sekä osallistumismaksujen suuruuden. Jälkeläisryhmästä ei tarvitse maksaa erikseen näyttelymaksua, mikäli ko. poni on jo mukana jossain toisessa näyttelyluokassa. Mahdollisesta ratsastusluokkaan osallistumisesta tulee mainita erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumismaksujen tulee olla suoritettuja ilmoittautumisajan kuluessa. Poisjäännin sattuessa maksu palautetaan ko. ponin osalta vain eläinlääkärin todistusta vastaan.

4.    Mikäli poni ilmoitetaan sekä näyttely- että käyttöluokkaan, pyrkii järjestäjä välttämään päällekkäisyyksiä aikataulussa. Mikäli päällekkäisyyksiltä ei voida välttyä, on näyttelyn järjestäjä yhteydessä niihin ilmoittajiin, joita päällekkäisyydet koskevat. Näin voidaan sopia päivän sujumisesta sekä tarvittaessa mahdollisista hyvityksistä.

5.    Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, poikkeuksena jälkeläisryhmä, joka on mahdollista ilmoittaa näyttelypaikalla kansliaan.

6.    Ilmoitettua ponia ei voi vaihtaa toiseen.

7.    Varsan tulee olla vähintään neljän viikon ikäinen näyttelypäivänä. Maitovarsalla tulee olla ilmoittautumisen yhteydessä kutsumanimi. Varsa on tuotava emänsä mukana näyttelykehään ja sen on oltava talutettuna koko ajan. Näyttelyyn ilmoitettavan varsan voi tuoda syntymävuonna näyttelyyn ilman emää/keinoemää jos se on näyttelypäivänä vähintään 6kk vanha ja se on tunnistettu ja mikrosirutettu. Tunnistustodistus on esitettävä näyttelypaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Näyttelyluokkaan ilmoittaessa varsan ikä lasketaan aina syntymävuoden mukaan, huolimatta siitä missä vaiheessa vuotta varsa on syntynyt.

8.    Kantava tamma voi osallistua näyttelyyn siihen asti, kun viimeisestä astutuksesta on kulunut enintään 6kk. Käyttöluokkaan osallistuvan tamman varsomisesta tulee olla kulunut vähintään 6kk ja luomisesta vähintään 4kk. Varsa ei voi olla tamman mukana käyttö- ja ratsastusluokissa.

9.    Poni, joka ei saavu ajoissa kehään, ei voi osallistua luokkaan enää luokan arvostelun alettua.

10.    Kaikki ponit on oltava hallinnassa koko ajan. Mikäli poni ei ole hallittavissa, se voidaan määrätä poistumaan kehästä / näyttelyalueelta.

11.    Ponit on pidettävä niille varatuilla alueilla ja esittäjän tulee noudattaa toimihenkilöiden ohjeita turvallisuussyistä.

12.    Näytteilleasettaja ei saa tieten ilmoittaa ponia arvosteltavaksi tuomarille, joka on ponin kasvattaja tai on omistanut, vuokrannut, lainannut, myynyt tai valmistanut ponin näyttelyyn. Tämä koskee myös tuomarin lähiomaisia tai työnantajaa. Näytteilleasettaja ei saa esittää ponia myöskään tuomarille, jolle hän on valmistanut ponin viimeisen vuoden aikana (näytteilleasettaja = ponin omistaja, vuokraaja tai henkilö, joka valmistaa / esittää ponin näyttelyssä).

13.    Alkuperäisrotujen poneja ei saa letittää näyttelyyn.

14.    Kiertopalkinnot ovat vuosittain niiden voittajien vastuulla. Palkinnon saaja vastaa palkinnon kaiverruttamisesta. Palkinnot tulee palauttaa ennen seuraavaa näyttelyä.

15.    Vuoden Voittaja – kehään pääsevät kaikki rodun parhaat (paras nuori, varsa, tamma, ori, ruuna ja veteraani), jotka ovat palkittu I palkinnolla. Myös I palkinnolla palkittu Reserve Champion Nuori pääsee kehään. Halutessaan tuomari voi kutsua Vuoden Voittaja – kehään myös muita poneja. Tuomari voi käyttää tätä samaa oikeutta jo Rodun Parhaan Nuoren valinnassa.

16.    Paras varsa, paras Suomessa syntynyt nuori poni, paras veteraani ja Best in Show valitaan sijalukupistein. Valintoihin voivat osallistua vain I-palkinnon saaneet ponit. Valintaan osallistuvat kaikki tuomarit. Best in Show’n valintaan osallistuvat Vuoden Voittajat, Paras Varsa, Paras Suomessa syntynyt nuori poni ja Paras Veteraani.

17.    Mikäli näytteilleasettaja haluaa tehdä protestin toista näytteilleasettajaa vastaan, se on tehtävä puolen tunnin kuluessa tapahtuneesta. Protesti tehdään kirjallisena näyttelyn kansliaan ja maksetaan samalla 50 euroa. Mikäli näyttelytyöryhmä hyväksyy protestin, maksu palautetaan. Mikäli protesti katsotaan aiheettomaksi, maksu jää näyttelyn järjestäjälle.

18.    Näyttelyn järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ponin omistajan, esittäjän, hoitajan, ratsastajan, katsojan tai jonkun muun huolimattomuudesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

19.    Näyttelytyöryhmä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin luokissa ja aikatauluissa.

20.    Näyttelytoimikunnan ja tuomarien päätös on kaikissa tapauksissa lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Säännöt on päivitetty 4.12.2014