Yhteystiedot

PONYn työryhmä 2022

PONY

PONY on perustettu 1998 ja sen tehtävä on huolehtia vuosittain pidettävän poninäyttelyn järjestelyistä. Rotuyhdistykset nimeävät edustajansa työryhmään vuosittain.

Yhdistyksessä ovat mukana seuraavat rotuyhdistykset:
Suomen Connemarayhdistys ry
Suomen Russponiyhdistys ry
Suomen New Forest-poniyhdistys ry
Suomenpienhevosyhdistys ry
Suomen Shetlanninponiyhdistys ry
Suomen Vuonohevosyhdistys ry
Suomen Welsh-poni ja Cob yhdistys ry